Kunder berättar

TACK Kirsi! Med fantastiska övningar och samtal har jag nått resultat som jag inte trodde var möjliga!

Trots kort tid har jag fått insikter och kraft, både för hur jag lever mitt liv och hur jag driver mitt företag.

Jag ser nya möjligheter som inspirerar och får verktyg för att göra dem till verklighet. Det är guld värt!

My business is thriving in a way it wouldn't otherwise be because of
Kirsi's ability to always see what I need to move me forward and helping me get there in the simplest way.

From a pure heart-centered space I have been able to create best work, and attract clients into my practice.

Att arbeta tillsammans med dig har gett mig mod och nya idéer. Jag ser nya möjligheter att paketera och marknadsföra mina tjänster.

Kunderna kommer med lätthet, jag har dubblerat min omsättning och sagt upp mig från mitt deltidsjobb.

Tack!
”Coachingen har varit fantastiskt inspirerande och många gånger avgörande för min utveckling. Och dessutom har vi haft sjukt roligt under tiden. Idag känner jag mig trygg, bra och stark. Utan den hade jag nog varit helt slutkörd av inre stress.

Jag uppskattar dig för att du är snäll och sträng på samma gång. Lugn och med en stor livsvisdom + att du har ohyggligt bra idéer.”
Fler röster...


”Under coachingen har jag lärt mig att lyssna på mig själv och älska mig själv samt fått fina verktyg och idéer som jag har stor nytta av framåt. Sträcker mina grenar mot skyn och börjar försiktigt känna mig för...bär mina vingar---det kommer de att göra...”


”Coachingen har synliggjort mina styrkor och svagheter, min kompetens och hur jag kan utnyttja och bygga vidare på den, på flera sätt. Jag har fått mod, styrka och nya insikter till att leva mitt liv och driva mitt företag som JAG vill, från hjärtat och inte från andras åsikter eller egna rädslor och omedvetna mönster. Livet och företagandet känns mer hållbart och mindre oroligt. Jag känner mig också mer kreativ än tidigare vilket är underbart.”


  ”Coachingen har gett mig mer än det jag förväntade. Idag känner jag mig tryggare och lugnare i mig själv OCH jag litar mer på mig själv. Jag har fått tillgång till verktyg som passar mig och jag har fått ett mer avslappnat förhållande till att jag är egenföretagare. Nu driver jag företag på mitt sätt, inte på ett sätt som jag försöker härma efter någon annan. Med din yrkes-/företagarerfarenhet och din livserfarenhet skapar du tillit och förtroende. Tack!”


”Coachingen har hjälpt mig att landa i mig själv - med ett helt annat lugn kring det som är jag och det jag ska göra. Du är intuitiv, lyhörd, varm, närvarande, inkännande, medkännande, flexibel, inspirerande, okonventionell och sträng. Det uppskattar jag verkligen!”